Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van atelier / lijstenmakerij Vorm & Leegte. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk zijn bevestigd door Vorm & Leegte.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vorm & Leegte is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren of te hergebruiken.

Vorm & Leegte streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht er desondanks onjuiste informatie of een onvolledigheiden of op de website aanwezig zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid, maar zullen dit uiteraard wel meteen corrigeren. Voor de prijzen op de website, geldt dat wij streven naar een juiste weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij zijn ontstaan en duidelijk herkenbaar zijn als type- of programmeerfout, vormen nooit een aanleiding om de overeenkomst met Vorm & Leegte te mogen claimen of te veronderstellen. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor informatie die gegeven wordt op websites van leveranciers, kunstenaars of anderszins waarnaar wij verwezen hebben via hyperlinks.

 

Op aankopen en leveringen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST BIJ BESTELLING VAN ARTIKELEN
Zodra de bestelling is geplaatst, is er een bindende overeenkomst gesloten m.b.t. de producten in de winkelwagen. Je ontvangt een bevestigingsbericht van de door jou geplaatste bestelling per email. Op de website is deze na te zien als je een klantaccount heb aangemaakt.

HERROEPINGSRECHT ARTIKELEN
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kun je de bestelling zonder opgave van redenen herroepen en de koop ongedaan maken. Dit kan schriftelijk (een email bericht is voldoende of download het herroepingsformulier). Vervolgens dien je de bestelling (of een deel daarvan) retour te zenden binnen 14 dagen na het melden van de herroeping aan:

  • Vorm en Leegte, Zandwijk 4, 9354 VJ Zevenhuizen

Je draagt zelf zorg voor het retourtransport en de kosten daarvan. Om problemen met de terugzending te voorkomen vragen we je het kunstwerk altijd in de originele verpakking te retourneren met voldoende beschermingsmateriaal. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen.

Mocht blijken dat de inhoud beschadigd bij ons terugkomt doordat:
– het product gebruikt is geweest tentijde van de zichtperiode
– het niet goed ingepakt en beschermd is bij de retourzending
– of een andere onzorgvuldigheid van jouw kant uit
dan wordt daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.

Je kan dit voorkomen, door het kunstwerk bij ontvangst met zorg uit te pakken volgens de richtlijnen die meegestuurd zijn in de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat je het kunstwerk hanteert en inspecteert zoals je dat in de winkel zou doen. Het werk tijdelijk even ophangen om het van een afstandje te kunnen bekijken mag ook. Het is daarbij echter niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het ophangsysteem of welke andere wijziging dan ook.

Van retourzending uitgesloten:

* Kunstwerken die speciaal voor jou in een afwijkende maat vervaardigd zijn.
* Kunstwerken waarvoor we een speciale aangepaste omlijsting hebben laten maken in jouw opdracht.
* Kunstwerken die speciaal voor jou besteld zijn en niet standaard in ons online assortiment aanwezig zijn.

Bij dergelijke opdrachten zal vooraf gemeld worden dat het betreffende werk niet geretourneerd kan worden.

TERUGBETALING BIJ RETOUR GESTUURDE ARTIKELEN
Zodra het artikel door ons in goede orde is ontvangen, wordt het volledige aankoopbedrag ervan – minus verrekening van spaarpunten indien van toepassing – meteen teruggestort. Je kan de terugbetaling in het algemeen binnen 3 werkdagen op je rekening verwachten.
De kosten van de retourzending krijg je niet terugbetaald, die zijn voor jouzelf.

Indien een kunstwerk niet in de oorspronkelijke staat terug is ontvangen, zullen we contact met je opnemen om tot een overeenstemming te komen.

Spaarpuntenverrekening bij retour
1. Indien het een artikel betreft waarvoor je spaarpunten hebt ontvangen:
– Het aantal ontvangen punten wordt na retour weer verminderd.
– Indien er geen spaarpuntensaldo meer aanwezig is omdat je al een vervolgaankoop hebt gedaan, wordt de waarde van de ontbrekende punten in mindering gebracht op de uitbetaling.
2. Indien het een artikel betreft die je (deels) hebt betaald met spaarpunten:
– Voor het deel waarvoor je spaarpunten hebt gebruikt krijg je geen terugbetaling, maar het spaarpuntensaldo wordt weer opgehoogd met de gebruikte punten.
3. Zie voor retourverrekening met spaarpunten ook de uitgebreide uitleg op de pagina spaarpunten.

GARANTIE
Wij hebben zorg en aandacht voor onze producten en doen ons uiterste best om deze in een goede staat aan je te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Meld ons dit zo snel als mogelijk zodat we dit meteen voor je kunnen regelen. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Zie ook de aanvullende uitleg op de pagina klachten en garantie.

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van een gebrek het artikel eerst omruilen. Als een artikel niet kan worden omgeruild of het nieuwe exemplaar vertoont eveneens gebreken, kun je de artikelen retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag binnen de gestelde garantietermijn. In overleg is het ook mogelijk dat je het kunstwerk toch houdt en dan een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Naast transportschadegarantie bieden wij ook aanvullende garanties op de levensduur van enkele onderdelen van de giclées. Deze zijn als volgt:

    • Standaard wordt op alle giclées 75 jaar kleurgarantie gegeven, bij gebruik binnenshuis onder normale omstandigheden.
    • Op de omlijstingen zit een garantieperiode van twee jaar in geval van materiaalgebreken.
    • Op afgeprijsde – en op tweedehands artikelen wordt geen garantie afgegeven.

KLACHTEN
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

AANBIEDER
Vorm & Leegte, Zandwijk 4, 9354 VJ Zevenhuizen
Contactpersoon: EM Hollander, 0594 – 631 180

KvK-nummer: 02046165
Btw-nummer: NL001440345B48

TOEPASSELIJK RECHT
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Mochten de algemene voorwaarden van rechtswege wijzigen, dan vind je de meest recente versie altijd op deze pagina.