Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vorm & Leegte. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 2 maart 2024. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Vorm & Leegte, gevestigd aan Zandwijk 4 9354 VJ Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vorm-en-leegte.nl
Vorm & Leegte,  Zandwijk 4 9354 VJ Zevenhuizen
tel. 0594 - 631 180

EM Hollander is de Functionaris Gegevensbescherming van Vorm & Leegte. Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vorm & Leegte verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Vorm & Leegte geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor het afhandelen van je bestelling en het verbeteren van onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij van je hebben ontvangen en die door onze diensten zijn verzameld. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over je activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen of met derden delen, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Vorm & Leegte verkoopt je gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht - zoals vervoerbedrijven voor aflevering van de zending en het administratieprogramma voor het aanmaken van de factuur - sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is gewaarborgd, zoals nader beschreven onder het hoofdstuk beveiligingstechnieken.

Beveiligingstechnieken

Vorm & Leegte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Webwinkelsoftware en Hosting
  Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce en voor onze webhosting hebben wij gekozen voor De Heeg / Your Hosting. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden in beginsel niet met deze partijen gedeeld, alleen in geval dit noodzakelijk blijkt bij technische ondersteuning. Hierbij zullen er passende beveiligingsmaatregelen genomen worden op basis van de overeenkomst die met partijen aanwezig is.Wij hosten onze webwinkel op een server van de Heeg in eigen beheer. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 • Payment processors
  Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Mollie en Klarna.

  • Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
   Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
  • Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
   Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
  • In3 verwerkt je naam, adres, woonplaats en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Als je gebruik maakt van In3 gespreid betalen ga je akkoord met het delen van jouw gegevens aan In3 en stem je in met het In3 privacybeleid.

 • E-mail
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van De Heeg / Your Hosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De Heeg heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 • Mailinglijst
  Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘uitschrijven’ link. Na uitschrijven zul je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 • Beoordelingen
  Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven.
  In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 • Verzenden en logistiek
  Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, MyParcel, DHL en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. De vervoersdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van hetuitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat er door een vervoersdienst onderaannemers inschakelt worden, stellen ze je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

 • Facturatie en boekhouden
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt. Wij delen je naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling.
  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van de verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Jortt is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vorm & Leegte verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van je betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief indien je je daarvoor hebt aangemeld
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Vorm & Leegte analyseert bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Vorm & Leegte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vorm & Leegte neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vorm & Leegte) tussen zit.

Hoe lang Vorm & Leegte persoonsgegevens en mailcorrespondentie bewaart

Wij bewaren je persoonsgegevens en mailcorrespondentie niet langer dan wettelijk nodig is om de bestelling correct af te kunnen handelen en als naslag in de financiële administratie.

Administratie

 • De door jou ingevoerde bestel- en betaalgegevens > bewaartermijn 7 jaar > wettelijk vastgelegd door belastingdienst
 • Naam en adresgegevens op fakturen > bewaartermijn 7 jaar > wettelijk vastgelegd door belastingdienst

Klantaccounts

 • Persoonsgegevens in een actief klantaccount > bewaartermijn onbeperkt zolang je account actief is en spaarpunten bevat
 • Persoonsgegevens in niet actieve klantaccounts > klantaccounts die niet actief zijn, die geen spaartegoeden bevatten en waar geen bestellingen mee geplaatst zijn worden automatisch na 3 jaar verwijderd.

Emailcontact

 • Mailcorrespondentie voorafgaand aan je bestelling wordt binnen 6 maand na afronding van je bestelling verwijderd.
 • Mailcorrespondentie na afloop van je bestelling wordt binnen 6 maand na afronding van de betreffende correspondentie verwijderd.
 • Mailcorrespondentie aangaande klachten of juridische geschillen wordt tenminste bewaard voor de duur van het geschil of de klacht en kan langer bewaard worden als de juridische bewaarplicht dit vereist.
 • Overige mailcorrespondentie waarbij geen overeenkomst met jou tot stand is gekomen, wordt na 3 maand verwijderd.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Vorm & Leegte op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Vorm & Leegte en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek indienen voor:

- inzage gegevens die wij van jou verwerken (inzagerecht)
- correctie of aanpassing van jouw gegevens (rectificatierecht)
- het beperken van jouw gegevens (beperkingsrecht)
- gegevensoverdraging van jouw gegevens aan een andere partij (recht op overdraagbaarheid)
- intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens (recht van bezwaar)

Een verzoek kun je sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Vorm & Leegte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vorm & Leegte gebruikt alleen technische en functionele cookies. En enkele analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website - het bijvoorbeeld kunnen onthouden van de inhoud van de winkelwagen en de wensenlijst voor je volgende bezoek aan de website - en het algemene gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je in je browser ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Slimstat Analytics
Via onze website worden tevens statistische cookies geplaatst via de Slimstat Analytics plugin. Deze cookies worden volledig geanonimiseerd verzameld en dienen uitsluitend voor interne doeleinden om bezoekersaantallen bij te kunnen houden en te kunnen monitoren welke pagina's er bezocht worden. Deze gegevens worden nooit en te nimmer met andere partijen gedeeld.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.